X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2014.08.14

作者:   发布时间:2014-08-20    浏览量:811   字体大小:  A+   A- 

 

东亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

海参崴

-

497.50

-

837.50

上海

608.00

645.00

-

1060.00

高雄

630.50

640.50

981.50

996.50

香港

594.00

605.00

883.50

915.50

釜山

616.50

641.50

918.50

924.50

东京

625.00

634.00

909.50

-

 

东南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

曼谷

629.00

635.00

-

975.50

马尼拉

735.00

765.50

-

1173.00

新加坡

591.00

601.00

867.50

883.50

雅加达

-

872.00

 

973.00

 

南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

科伦坡

653.50

690.00

-

1022.50

坎德拉

640.00

675.00

-

1080.00

孟买

625.00

-

-

1050.00

 

太平洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

悉尼

-

747.00

-

1060.00

奥克兰

712.50

-

-

1085.00

 

中东

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

富查伊拉

594.50

630.50

-

976.50

苏伊士

670.50

718.00

-

1089.50

 

北欧 & 西欧

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

鹿特丹

564.50

603.50

-

860.00

安特卫普

567.00

602.00

-

855.00

 

地中海 & 黑海

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

塞得港

667.50

752.50

-

1079.50

 

非洲

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

德班

-

606.00

1072.00

1024.00

开普敦

-

633.00

-

949.00

 

北美

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

休斯敦

580.50

700.50

-

957.50

新奥尔良

585.00

678.50

-

953.50

 

南美大西洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

巴拿马

594.00

691.00

-

995.00

桑托斯

590.00

613.00

-

985.00

来源:新西兰泛洋船务有限公司