X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2014.08.15

作者:   发布时间:2014-08-20    浏览量:840   字体大小:  A+   A- 

 

东亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

海参崴

-

497.50

-

837.50

上海

608.50

650.50

-

1054.00

高雄

632.50

642.50

981.50

996.50

香港

592.50

598.50

885.00

904.50

釜山

614.50

636.50

921.00

925.50

东京

623.50

632.00

902.00

-

 

东南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

曼谷

615.50

624.50

-

975.50

马尼拉

729.00

758.50

-

1187.00

新加坡

592.50

602.50

866.00

879.50

雅加达

-

898.00

 

1025.00

 

南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

科伦坡

653.50

690.00

-

1022.50

坎德拉

640.00

675.00

-

1080.00

孟买

625.00

-

-

1050.00

 

太平洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

悉尼

-

747.00

-

1060.00

奥克兰

658.50

-

-

1030.00

 

中东

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

富查伊拉

591.50

635.50

-

978.50

苏伊士

670.50

720.00

-

1094.50

 

北欧 & 西欧

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

鹿特丹

561.50

594.00

-

856.50

安特卫普

564.50

603.50

-

854.00

 

地中海 & 黑海

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

塞得港

667.00

722.00

-

1079.50

 

非洲

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

德班

-

613.00

1072.00

1027.50

开普敦

-

639.50

-

934.50

 

北美

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

休斯敦

574.50

667.50

-

966.00

新奥尔良

581.00

667.50

-

955.00

 

南美大西洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

巴拿马

583.00

681.00

-

1021.00

桑托斯

584.50

606.00

-

981.50

来源:新西兰泛洋船务有限公司