X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.02.05

作者:   发布时间:2015-02-11    浏览量:867   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 245.00  - 515.00 
基隆 352.50  363.50  656.50  671.50 
上海 340.00  400.00  - 790.00 
台中 363.50  363.50  656.50  671.50 
高雄 352.00  363.00  656.00  671.00 
香港 335.50  344.50  532.50  536.00 
釜山 350.50  369.00  547.50  554.00 
东京 373.00  383.00  571.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 341.00  351.00  - 574.50 
巴生港 319.00  339.00  - 603.50 
马尼拉 711.50  718.00  - 725.50 
新加坡 331.50  342.00  525.50  534.50 
雅加达 - 647.00  - 869.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 340.00  350.00  - 695.00 
坎德拉 362.00  460.00  - 1035.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 408.50  - 615.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 347.00  355.00  - 785.00 
苏伊士 356.00  586.00  - 886.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 292.50  319.00  - 535.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 345.50  787.50  671.50 
开普敦 - 417.00  - 648.00 
理查德湾 - 355.50  - 1009.50
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 325.00  356.50  - 617.00 
西雅图 346.50  418.50  - 672.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 314.50  388.50  - 629.50 
桑托斯 310.50  332.50  - 856.00 

来源:ship&bunker