X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.02.06

作者:   发布时间:2015-02-11    浏览量:616   字体大小:  A+   A- 

 

东亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

海参崴

-

245.00

-

515.00

上海

348.50

416.00

-

815.50

高雄

373.00

373.00

686.00

701.00

香港

339.00

351.00

530.50

491.50

釜山

358.00

401.00

543.50

564.50

东京

385.00

402.50

587.00

-

 

东南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

曼谷

379.00

391.00

-

603.50

马尼拉

711.50

718.00

-

725.50

新加坡

346.00

363.00

550.50

544.00

雅加达

-

645.00

-

867.00

 

南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

科伦坡

329.00

340.50

-

654.50

坎德拉

374.00

460.00

-

1018.50

孟买

368.00

-

-

782.00

 

太平洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

悉尼

-

408.50

-

615.50

奥克兰

360.50

-

-

610.50

 

中东

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

富查伊拉

332.00

343.00

-

777.00

苏伊士

338.50

573.00

-

941.50

 

北欧 & 西欧

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

鹿特丹

293.50

326.50

-

522.50

安特卫普

295.50

368.00

-

537.00

 

地中海 & 黑海

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

塞得港

633.00

733.00

-

1079.50

 

非洲

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

德班

-

338.00

787.50

689.00

开普敦

-

404.50

-

660.00

 

北美

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

休斯敦

322.00

380.50

-

624.00

新奥尔良

323.50

365.50

-

593.00

 

南美大西洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

巴拿马

332.50

400.00

-

587.00

桑托斯

327.50

349.00

-

848.50

来源:新西兰泛洋船务有限公司