X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.02.09

作者:   发布时间:2015-02-11    浏览量:1137   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 245.00  - 515.00 
基隆 382.50  393.50  706.50  721.50 
上海 348.50  416.00  - 815.50 
台中 382.50  393.50  706.50  721.50 
高雄 393.50  393.50  706.50  721.50 
香港 353.50  363.50  534.50  545.00 
釜山 362.00  382.00  569.50  579.50 
东京 383.00  393.00  590.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 379.00  391.00  - 603.50 
巴生港 357.00  397.00  - 653.50 
马尼拉 711.50  718.00  - 725.50 
新加坡 350.00  362.50  543.00  553.00 
雅加达 - 647.00  - 869.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 395.00  415.00  - 700.00 
坎德拉 380.00  460.00  - 1035.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 408.50  - 615.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 332.00  343.00  - 777.00 
苏伊士 355.00  585.00  - 883.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 303.00  325.00  - 543.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 354.00  787.50  663.00 
开普敦 - 424.00  - 667.00 
理查德湾 - 356.00  - 1009.50
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 339.50  369.00  - 631.00 
西雅图 346.50  418.50  - 672.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 332.50  400.00  - 587.00 
桑托斯 327.50  349.00  - 848.50 

来源:ship&bunker