X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.02.10

作者:   发布时间:2015-02-12    浏览量:741   字体大小:  A+   A- 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 245.00  - 515.00 
基隆 382.50  393.50  706.50  721.50 
上海 351.50  464.00  - 813.50 
台中 382.50  393.50  706.50  721.50 
高雄 393.00  393.00  706.00  721.00 
香港 359.50  370.00  536.50  510.00 
釜山 357.00  403.00  562.50  571.50 
东京 385.00  397.00  601.00  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 379.00  391.00  - 603.50 
巴生港 353.00  396.50  - 617.50 
马尼拉 711.50  718.00  - 725.50 
新加坡 350.50  363.50  569.00  555.00 
雅加达 - 645.00  - 867.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 403.50  421.50  - 691.50 
坎德拉 376.00  460.00  - 998.50 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 408.50  - 615.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 351.00  382.50  - 782.00 
苏伊士 354.50  571.50  - 943.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 301.50  329.50  - 542.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 352.00  787.50  682.50 
开普敦 - 419.00  - 665.50 
理查德湾 - 368.00  - 1009.50
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 356.00  372.00  - 619.00 
西雅图 347.50  418.50  - 672.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 334.00  405.50  - 633.50 
桑托斯 324.00  345.50  - 834.50 

来源:ship&bunker