X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.02.12

作者:   发布时间:2015-02-13    浏览量:823   字体大小:  A+   A- 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 245.00  - 515.00 
基隆 379.50  390.50  706.50  721.50 
上海 365.50  422.00  - 822.50 
台中 379.50  390.50  706.50  721.50 
高雄 390.50  390.50  706.50  721.50 
香港 353.50  363.50  542.50  554.50 
釜山 356.00  375.00  564.50  574.50 
东京 385.00  395.00  598.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 381.00  393.00  - 603.50 
巴生港 372.00  392.00  - 653.50 
马尼拉 622.50  632.50  - 741.50 
新加坡 348.00  365.00  547.00  557.00 
雅加达 - 674.00  - 887.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 409.50  419.50  - 686.00 
坎德拉 376.00  460.00  - 998.50 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 615.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 343.50  367.50  - 782.00 
苏伊士 370.00  574.00  - 881.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 300.00  324.00  - 549.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 354.00  787.50  663.00 
开普敦 - 428.00  - 643.00 
理查德湾 - 367.50  - 1009.50
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 339.00  371.50  - 627.50 
西雅图 347.50  418.50  - 672.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 327.00  400.50  - 633.50 
桑托斯 315.00  336.50  - 811.00 

来源:ship&bunker