X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.02.26

作者:   发布时间:2015-03-05    浏览量:703   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 305.00  - 535.00 
基隆 393.50  404.50  701.50  716.50 
上海 399.00  447.00  - 810.50 
台中 393.50  404.50  701.50  716.50 
高雄 404.50  404.50  701.50  716.50 
香港 361.00  370.50  542.50  572.00 
釜山 394.50  414.50  583.50  595.50 
东京 393.00  402.00  629.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 399.00  410.00  - 639.50 
巴生港 366.50  394.50  - 617.50 
马尼拉 630.50  640.50  - 776.50 
新加坡 356.50  372.50  563.00  570.00 
雅加达 - 615.00  - 828.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 435.00  440.00  - 690.00 
坎德拉 390.00  435.00  - 1010.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 715.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 359.00  378.00  - 760.00 
苏伊士 387.00  583.00  - 888.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 306.50  332.50  - 560.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 638.00  738.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 452.50  787.50  657.00 
开普敦 - 430.00  - 634.00 
理查德湾 - 420.50  - 1009.50
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 350.00  383.50  - 647.50 
西雅图 363.50  428.50  - 715.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 348.00  404.50  - 648.50 
桑托斯 339.50  361.00  - 797.50 

来源:ship&bunker