X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.02.27

作者:   发布时间:2015-03-05    浏览量:608   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 305.00  - 535.00 
基隆 393.50  404.50  701.50  716.50 
上海 380.00  430.00  - 780.00 
台中 393.50  404.50  701.50  716.50 
高雄 404.00  404.00  701.00  716.00 
香港 366.50  380.00  542.50  579.50 
釜山 408.50  429.50  592.50  600.00 
东京 393.00  404.00  631.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 399.00  410.00  - 639.50 
巴生港 373.00  394.50  - 614.50 
马尼拉 630.50  640.50  - 776.50 
新加坡 357.50  374.00  577.50  581.00 
雅加达 - 615.00  - 828.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 422.00  431.00  - 679.00 
坎德拉 379.00  435.00  - 1009.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 705.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 365.00  380.00  - 765.00 
苏伊士 387.00  580.00  - 897.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 324.00  349.00  - 586.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 638.00  738.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 461.50  787.50  660.00 
开普敦 - 453.00  - 637.00 
理查德湾 - 439.00  - 1009.50
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 358.50  389.00  - 671.50 
西雅图 363.50  428.50  - 715.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 347.50  399.50  - 668.00 
桑托斯 339.50  361.50  - 796.50 

来源:ship&bunker