X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.02

作者:   发布时间:2015-03-05    浏览量:677   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 305.00  - 535.00 
基隆 398.50  413.50  701.50  716.50 
上海 380.00  440.00  - 780.00 
台中 398.50  413.50  701.50  716.50 
高雄 413.50  413.50  701.50  716.50 
香港 370.50  383.50  542.50  586.00 
釜山 403.50  423.50  589.50  601.50 
东京 397.00  408.00  634.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 399.00  410.00  - 639.50 
巴生港 373.00  398.00  - 622.50 
马尼拉 630.50  640.50  - 776.50 
新加坡 360.00  375.00  574.50  581.00 
雅加达 - 615.00  - 828.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 425.00  425.00  - 695.00 
坎德拉 393.00  440.00  - 1010.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 705.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 375.00  385.00  - 800.00 
苏伊士 388.00  579.00  - 884.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 320.50  343.50  - 572.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 638.00  738.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 447.50  787.50  691.50 
开普敦 - 455.00  - 638.00 
理查德湾 - 439.00  - 1009.50
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 358.50  391.00  - 701.00 
西雅图 363.50  428.50  - 715.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 347.50  395.00  - 669.00 
桑托斯 342.50  364.00  - 795.50 

来源:ship&bunker