X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.03

作者:   发布时间:2015-03-05    浏览量:729   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 305.00  - 535.00 
基隆 395.50  410.50  701.50  716.50 
上海 390.50  455.50  - 800.00 
台中 395.50  410.50  701.50  716.50 
高雄 410.50  410.50  701.50  716.50 
香港 364.50  377.00  542.50  574.00 
釜山 401.00  418.50  586.50  594.50 
东京 397.00  407.00  635.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 399.00  410.00  - 639.50 
巴生港 377.00  402.00  - 633.50 
马尼拉 630.50  640.50  - 776.50 
新加坡 352.00  370.50  570.50  575.50 
雅加达 - 615.00  - 828.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 412.00  416.00  - 684.00 
坎德拉 382.00  440.00  - 1009.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 705.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 373.00  383.00  - 790.00 
苏伊士 398.00  593.00  - 913.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 318.50  342.00  - 577.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 638.00  738.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 431.00  787.50  705.00 
开普敦 - 457.00  - 708.00 
理查德湾 - 439.00  - 1009.50
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 362.00  392.00  - 704.50 
西雅图 363.50  428.50  - 715.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 355.00  390.00  - 673.00 
桑托斯 345.00  367.00  - 796.00 

来源:ship&bunker