X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.04

作者:   发布时间:2015-03-09    浏览量:738   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 305.00  - 535.00 
基隆 390.50  405.50  691.50  706.50 
上海 385.00  452.50  - 803.00 
台中 390.50  405.50  691.50  706.50 
高雄 405.50  405.50  691.50  706.50 
香港 360.50  374.50  542.50  580.00 
釜山 395.50  415.50  583.50  594.00 
东京 396.00  406.00  637.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 380.00  411.00  - 658.50 
巴生港 357.00  380.00  - 623.50 
马尼拉 630.50  640.50  - 776.50 
新加坡 349.00  368.00  563.50  576.00 
雅加达 - 619.00  - 837.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 412.00  416.00  - 684.00 
坎德拉 382.00  440.00  - 1009.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 705.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 362.00  378.00  - 790.00 
苏伊士 387.00  580.00  - 898.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 314.00  339.50  - 565.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 638.00  738.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 445.00  787.50  661.00 
开普敦 - 445.00  - 708.00 
理查德湾 - 420.00  - 1009.50
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 351.50  387.50  - 698.50 
西雅图 366.50  438.50  - 737.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 342.00  390.00  - 650.00 
桑托斯 339.00  361.00  - 800.00 

来源:ship&bunker