X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.05

作者:   发布时间:2015-03-09    浏览量:740   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 305.00  - 535.00 
基隆 388.50  403.50  691.50  706.50 
上海 392.00  466.50  - 799.50 
台中 388.50  403.50  691.50  706.50 
高雄 403.00  403.00  691.00  706.00 
香港 356.50  372.50  542.50  584.00 
釜山 393.50  438.50  584.50  607.50 
东京 403.00  415.00  643.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 400.00  411.00  - 658.50 
巴生港 360.00  393.00  - 613.50 
马尼拉 630.50  640.50  - 776.50 
新加坡 342.50  362.00  569.00  586.00 
雅加达 - 626.00  - 851.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 412.00  406.00  - 684.00 
坎德拉 371.00  435.00  - 1009.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 705.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 364.50  388.50  - 766.00 
苏伊士 386.50  577.50  - 907.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 311.50  343.50  - 568.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 423.00  787.50  683.50 
开普敦 - 444.50  - 708.00 
理查德湾 - 423.50  - 1009.50
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 370.50  384.50  - 698.50 
西雅图 368.50  442.50  - 747.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 341.00  404.50  - 658.50 
桑托斯 336.00  349.50  - 774.50 

来源:ship&bunker