X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.06

作者:   发布时间:2015-03-18    浏览量:847   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 305.00  - 535.00 
基隆 383.50  398.50  691.50  706.50 
上海 377.00  430.50  - 778.00 
台中 383.50  398.50  691.50  706.50 
高雄 398.00  398.00  691.00  706.00 
香港 357.00  372.50  542.50  585.00 
釜山 392.50  437.50  585.50  609.00 
东京 403.50  415.50  648.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 377.50  402.00  - 648.50 
巴生港 356.00  388.00  - 612.50 
马尼拉 630.50  640.50  - 776.50 
新加坡 338.50  359.00  571.00  582.50 
雅加达 - 628.00  - 855.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 412.50  406.00  - 684.00 
坎德拉 367.00  445.00  - 1029.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 680.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 357.50  390.50  - 758.00 
苏伊士 389.50  581.00  - 918.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 312.50  344.50  - 568.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 421.00  787.50  708.00 
开普敦 - 438.50  - 711.00 
理查德湾 - 442.50  - 1009.50
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 370.50  385.00  - 696.50 
西雅图 368.50  442.50  - 747.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 343.00  406.00  - 653.50 
桑托斯 335.00  347.50  - 764.50 

来源:ship&bunker