X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.09

作者:   发布时间:2015-03-18    浏览量:741   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 305.00  - 535.00 
基隆 378.50  393.50  691.50  706.50 
上海 378.00  422.00  - 764.00 
台中 378.50  393.50  691.50  706.50 
高雄 393.50  393.50  691.50  706.50 
香港 354.50  368.50  542.50  581.00 
釜山 385.50  407.50  583.50  610.50 
东京 405.00  413.50  638.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 377.00  402.00  - 648.50 
巴生港 360.00  392.00  - 623.50 
马尼拉 630.50  640.50  - 776.50 
新加坡 339.00  356.00  559.50  573.50 
雅加达 - 625.00  - 848.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 423.50  433.50  - 703.50 
坎德拉 378.50  445.00  - 1020.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 680.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 352.50  395.00  - 775.50 
苏伊士 382.00  577.50  - 896.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 310.00  335.00  - 563.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 415.50  787.50  702.50 
开普敦 - 441.00  - 710.50 
理查德湾 - 429.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 353.50  388.00  - 709.50 
西雅图 369.50  444.50  - 752.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 340.00  407.00  - 658.00 
桑托斯 332.00  353.50  - 759.50 

来源:ship&bunker