X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.10

作者:   发布时间:2015-03-18    浏览量:744   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 305.00  - 535.00 
基隆 373.50  388.50  691.50  706.50 
上海 371.00  417.50  - 775.50 
台中 373.50  388.50  691.50  706.50 
高雄 388.00  388.00  691.00  706.00 
香港 348.00  360.50  542.50  572.50 
釜山 380.00  403.50  585.50  593.50 
东京 405.00  412.00  628.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 377.00  402.00  - 648.50 
巴生港 347.00  367.00  - 613.50 
马尼拉 630.50  640.50  - 776.50 
新加坡 330.50  347.50  553.50  558.00 
雅加达 - 625.00  - 848.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 424.00  435.50  - 699.00 
坎德拉 371.50  445.00  - 1019.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 680.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 345.00  365.00  - 760.00 
苏伊士 382.00  577.00  - 889.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 307.50  336.50  - 561.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 410.00  787.50  698.00 
开普敦 - 434.00  - 712.00 
理查德湾 - 444.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 353.50  387.50  - 706.50 
西雅图 369.50  444.50  - 752.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 337.00  390.00  - 650.00 
桑托斯 329.00  351.00  - 752.00 

来源:ship&bunker