X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.11

作者:   发布时间:2015-03-18    浏览量:648   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 305.00  - 535.00 
基隆 373.50  388.50  691.50  706.50 
上海 368.50  415.50  - 775.50 
台中 373.50  388.50  691.50  706.50 
高雄 388.00  388.00  691.00  706.00 
香港 345.50  356.50  542.50  570.50 
釜山 371.50  392.00  585.50  601.00 
东京 401.00  410.00  628.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 377.00  402.00  - 648.50 
巴生港 347.00  367.00  - 613.50 
马尼拉 642.50  652.50  - 783.50 
新加坡 326.50  344.00  549.50  563.00 
雅加达 - 624.00  - 847.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 405.00  420.00  - 685.00 
坎德拉 362.00  435.00  - 985.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 680.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 338.50  360.00  - 771.50 
苏伊士 381.50  574.50  - 891.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 298.50  326.00  - 546.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 401.50  787.50  656.50 
开普敦 - 424.00  - 710.00 
理查德湾 - 410.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 347.00  383.50  - 706.50 
西雅图 370.50  446.50  - 757.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 329.00  401.50  - 649.50 
桑托斯 315.50  337.00  - 733.00 

来源:ship&bunker