X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.13

作者:   发布时间:2015-03-18    浏览量:654   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 295.00  - 535.00 
基隆 370.50  380.50  686.50  701.50 
上海 365.00  410.00  - 771.00 
台中 370.50  380.50  686.50  701.50 
高雄 380.00  380.00  686.00  701.00 
香港 345.00  356.50  542.50  564.50 
釜山 359.00  411.00  565.50  583.50 
东京 408.00  422.00  635.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 358.00  371.00  - 614.50 
巴生港 333.00  353.00  - 612.50 
马尼拉 642.50  652.50  - 783.50 
新加坡 318.50  343.00  544.50  558.00 
雅加达 - 624.00  - 847.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 413.00  423.50  - 681.50 
坎德拉 357.50  408.50  - 919.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 670.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 339.00  354.50  - 768.00 
苏伊士 390.50  578.00  - 907.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 306.00  329.50  - 543.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 386.00  787.50  686.50 
开普敦 - 415.00  - 715.50 
理查德湾 - 412.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 345.00  375.00  - 657.00 
西雅图 370.50  446.50  - 757.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 319.00  396.00  - 647.00 
桑托斯 320.50  333.50  - 735.00 

来源:ship&bunker