X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.16

作者:   发布时间:2015-03-18    浏览量:928   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 295.00  - 535.00 
基隆 365.50  375.50  686.50  701.50 
上海 365.00  410.00  - 771.00 
台中 365.50  375.50  686.50  701.50 
高雄 375.50  375.50  686.50  701.50 
香港 334.00  345.50  542.50  554.00 
釜山 349.00  376.00  557.50  572.50 
东京 401.50  412.00  638.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 358.00  371.00  - 614.50 
巴生港 329.00  349.00  - 623.50 
马尼拉 642.50  652.50  - 783.50 
新加坡 316.00  331.50  531.00  539.50 
雅加达 - 625.00  - 848.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 405.00  420.00  - 685.00 
坎德拉 360.00  405.00  - 960.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 670.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 327.00  360.00  - 768.50 
苏伊士 379.00  568.00  - 882.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 291.00  316.50  - 521.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 383.50  787.50  705.50 
开普敦 - 414.00  - 712.00 
理查德湾 - 412.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 328.00  378.00  - 664.50 
西雅图 373.50  458.50  - 771.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 319.50  399.50  - 643.00 
桑托斯 306.50  328.50  - 734.50 

来源:ship&bunker