X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.17

作者:   发布时间:2015-03-26    浏览量:986   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 295.00  - 535.00 
基隆 355.50  365.50  676.50  691.50 
上海 354.50  406.00  - 775.50 
台中 355.50  365.50  676.50  691.50 
高雄 365.50  365.50  676.50  691.50 
香港 324.00  335.50  542.50  546.50 
釜山 343.00  366.00  547.50  562.00 
东京 398.00  413.50  641.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 358.00  371.00  - 614.50 
巴生港 322.00  342.00  - 623.50 
马尼拉 642.50  652.50  - 783.50 
新加坡 319.50  324.00  515.50  522.50 
雅加达 - 625.00  - 848.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 402.50  450.00  - 700.00 
坎德拉 341.50  401.50  - 986.50 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 670.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 318.50  347.50  - 751.50 
苏伊士 379.50  578.00  - 883.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 280.50  306.00  - 508.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 364.50  787.50  686.00 
开普敦 - 400.50  - 715.00 
理查德湾 - 412.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 320.00  374.00  - 650.50 
西雅图 375.50  461.50  - 778.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 308.00  384.50  - 639.00 
桑托斯 300.00  321.00  - 735.00 

来源:ship&bunker