X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.18

作者:   发布时间:2015-03-26    浏览量:783   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 295.00  - 535.00 
基隆 351.00  362.50  676.50  691.50 
上海 351.00  403.00  - 775.50 
台中 352.50  362.50  676.50  691.50 
高雄 362.50  362.50  676.50  691.50 
香港 321.50  333.00  542.50  540.00 
釜山 342.50  361.50  543.50  550.50 
东京 392.00  401.00  629.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 348.00  352.00  - 585.50 
巴生港 320.00  340.00  - 623.50 
马尼拉 590.50  600.50  - 781.50 
新加坡 306.50  322.50  511.50  515.00 
雅加达 - 624.00  - 857.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 400.00  450.00  - 720.00 
坎德拉 340.00  405.00  - 1050.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 670.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 312.00  340.00  - 750.00 
苏伊士 382.00  579.00  - 884.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 279.50  304.50  - 501.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 359.00  787.50  685.00 
开普敦 - 401.00  - 714.00 
理查德湾 - 367.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 315.50  376.00  - 639.00 
西雅图 375.50  461.50  - 778.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 307.00  390.00  - 615.00 
桑托斯 298.00  320.00  - 736.00 

来源:ship&bunker