X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.19

作者:   发布时间:2015-03-26    浏览量:814   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 290.00  - 530.00 
基隆 349.50  359.50  676.50  691.50 
上海 320.00  378.00  - 757.50 
台中 349.50  359.50  676.50  691.50 
高雄 349.50  359.50  676.50  691.50 
香港 321.50  333.50  542.50  544.00 
釜山 339.00  361.50  542.50  563.50 
东京 396.00  415.00  624.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 348.00  352.00  - 585.50 
巴生港 301.00  326.00  - 620.50 
马尼拉 590.50  600.50  - 781.50 
新加坡 310.00  326.00  519.50  532.00 
雅加达 - 625.00  - 848.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 404.50  443.00  - 693.50 
坎德拉 340.50  401.50  - 975.50 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 670.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 316.50  340.00  - 748.50 
苏伊士 379.00  579.00  - 884.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 284.00  308.00  - 508.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 354.00  787.50  710.50 
开普敦 - 396.50  - 714.00 
理查德湾 - 359.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 309.50  369.50  - 618.50 
西雅图 379.50  466.50  - 790.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 304.00  374.00  - 628.50 
桑托斯 309.00  330.50  - 735.50 

来源:ship&bunker