X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.20

作者:   发布时间:2015-03-26    浏览量:865   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 290.00  - 530.00 
基隆 349.50  359.50  676.50  691.50 
上海 344.00  402.50  - 777.00 
台中 344.50  354.50  676.50  691.50 
高雄 349.00  359.00  676.00  691.00 
香港 322.50  336.00  542.50  548.00 
釜山 338.50  383.00  541.50  558.00 
东京 398.00  417.50  621.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 348.00  352.00  - 585.50 
巴生港 316.00  333.00  - 612.50 
马尼拉 590.50  600.50  - 781.50 
新加坡 303.50  320.00  524.50  532.00 
雅加达 - 624.00  - 857.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 386.00  443.00  - 689.50 
坎德拉 340.50  396.50  - 925.50 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 314.50  342.00  - 750.50 
苏伊士 379.50  574.00  - 874.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 289.00  318.00  - 521.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 353.00  787.50  689.00 
开普敦 - 402.50  - 714.50 
理查德湾 - 370.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 327.00  365.50  - 592.50 
西雅图 379.50  466.50  - 790.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 311.50  368.50  - 636.00 
桑托斯 308.00  317.00  - 711.00 

来源:ship&bunker