X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.23

作者:   发布时间:2015-03-26    浏览量:926   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 290.00  - 530.00 
基隆 349.50  359.50  666.50  681.50 
上海 347.00  397.00  - 746.00 
台中 344.50  354.50  666.50  681.50 
高雄 349.00  359.00  666.00  681.00 
香港 321.50  336.00  542.50  543.00 
釜山 341.00  385.50  541.50  558.50 
东京 394.50  415.00  621.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 348.00  352.00  - 585.50 
巴生港 316.00  333.00  - 612.50 
马尼拉 590.50  600.50  - 781.50 
新加坡 304.50  322.50  524.50  513.50 
雅加达 - 624.00  - 857.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 391.00  443.00  - 687.50 
坎德拉 340.50  392.50  - 925.50 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 313.50  342.00  - 750.00 
苏伊士 365.50  530.50  - 876.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 285.50  314.50  - 511.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 344.50  787.50  693.50 
开普敦 - 398.00  - 716.50 
理查德湾 - 368.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 325.00  367.50  - 594.50 
西雅图 378.50  466.50  - 789.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 317.50  368.00  - 629.50 
桑托斯 306.00  319.00  - 696.50 

来源:ship&bunker