X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.24

作者:   发布时间:2015-03-26    浏览量:684   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 277.50  - 522.50 
基隆 349.50  359.50  666.50  681.50 
上海 339.50  393.50  - 770.50 
台中 344.50  354.50  666.50  681.50 
高雄 349.50  359.50  666.50  681.50 
香港 325.50  335.50  542.50  547.50 
釜山 341.00  360.00  536.50  546.50 
东京 395.00  405.00  629.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 339.00  354.00  - 589.50 
巴生港 318.00  332.00  - 623.50 
马尼拉 590.50  600.50  - 781.50 
新加坡 311.50  327.50  516.50  526.50 
雅加达 - 625.00  - 861.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 390.00  443.00  - 680.00 
坎德拉 360.00  410.00  - 960.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 313.50  342.00  - 750.00 
苏伊士 358.00  518.00  - 883.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 285.00  306.00  - 505.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 335.00  787.50  718.00 
开普敦 - 402.00  - 716.00 
理查德湾 - 366.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 315.00  375.00  - 603.00 
西雅图 378.50  466.50  - 789.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 317.50  368.00  - 629.50 
桑托斯 307.00  328.50  - 700.00 

来源:ship&bunker