X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.25

作者:   发布时间:2015-03-26    浏览量:912   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 277.50  - 522.50 
基隆 353.50  363.50  666.50  681.50 
上海 338.00  396.50  - 770.50 
台中 348.50  358.50  666.50  681.50 
高雄 353.50  363.50  666.50  681.50 
香港 328.00  341.50  542.50  548.50 
釜山 343.50  363.50  535.50  543.50 
东京 395.00  404.00  629.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 342.00  360.00  - 596.50 
巴生港 322.00  337.00  - 623.50 
马尼拉 590.50  600.50  - 781.50 
新加坡 314.00  327.00  520.50  528.00 
雅加达 - 625.00  - 865.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 391.00  443.00  - 687.50 
坎德拉 355.50  406.50  - 925.50 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 315.00  330.00  - 715.00 
苏伊士 374.50  541.50  - 891.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 291.00  313.50  - 518.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 339.00  787.50  703.00 
开普敦 - 400.50  - 714.50 
理查德湾 - 366.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 313.50  375.50  - 608.00 
西雅图 380.50  470.50  - 794.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 308.00  390.00  - 615.00 
桑托斯 309.50  331.50  - 705.00 

来源:ship&bunker