X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.26

作者:   发布时间:2015-04-15    浏览量:705   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 277.50  - 522.50 
基隆 356.50  366.50  666.50  681.50 
上海 322.00  380.50  - 734.50 
台中 351.50  361.50  666.50  681.50 
高雄 356.50  366.50  666.50  681.50 
香港 337.50  350.00  542.50  551.00 
釜山 346.00  368.00  532.50  548.50 
东京 394.00  403.00  629.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 342.00  360.00  - 596.50 
巴生港 321.00  336.00  - 624.50 
马尼拉 605.50  625.50  - 791.50 
新加坡 328.50  342.50  534.50  543.50 
雅加达 - 624.00  - 867.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 390.00  450.00  - 690.00 
坎德拉 375.00  425.00  - 960.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 315.00  330.00  - 715.00 
苏伊士 352.00  527.00  - 870.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 290.50  313.50  - 513.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 333.00  787.50  712.00 
开普敦 - 406.00  - 717.00 
理查德湾 - 350.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 315.00  376.50  - 606.50 
西雅图 380.50  468.50  - 794.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 308.00  390.00  - 615.00 
桑托斯 323.00  344.50  - 703.50 

来源:ship&bunker