X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.27

作者:   发布时间:2015-04-15    浏览量:756   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 277.50  - 522.50 
基隆 371.50  381.50  681.50  696.50 
上海 340.50  401.50  - 757.00 
台中 371.50  381.50  681.50  696.50 
高雄 371.50  381.50  681.50  696.50 
香港 348.50  359.00  542.50  557.50 
釜山 358.50  382.00  548.50  559.00 
东京 398.00  408.00  635.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 350.00  365.00  - 600.50 
巴生港 347.00  367.00  - 643.50 
马尼拉 605.50  625.50  - 791.50 
新加坡 331.50  349.50  540.00  545.00 
雅加达 - 625.00  - 868.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 391.00  450.00  - 697.50 
坎德拉 370.50  421.50  - 925.50 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 339.00  360.00  - 745.00 
苏伊士 360.00  529.00  - 875.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 305.50  328.50  - 526.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 350.00  787.50  718.00 
开普敦 - 418.00  - 717.00 
理查德湾 - 349.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 319.00  379.00  - 615.00 
西雅图 381.50  471.50  - 800.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 315.00  390.00  - 630.00 
桑托斯 321.50  343.50  - 703.50 

来源:ship&bunker