X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.30

作者:   发布时间:2015-04-15    浏览量:655   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 277.50  - 522.50 
基隆 366.50  376.50  681.50  696.50 
上海 334.00  398.50  - 754.00 
台中 361.50  371.50  681.50  696.50 
高雄 366.00  376.00  681.00  696.00 
香港 343.50  356.00  542.50  556.00 
釜山 354.50  398.00  550.50  565.00 
东京 401.50  412.50  637.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 350.00  365.00  - 600.50 
巴生港 328.00  348.00  - 612.50 
马尼拉 605.50  625.50  - 791.50 
新加坡 315.50  337.00  537.50  537.50 
雅加达 - 624.00  - 867.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 391.00  450.00  - 687.50 
坎德拉 351.50  396.50  - 925.50 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 328.50  348.50  - 739.00 
苏伊士 362.00  524.50  - 866.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 299.00  329.50  - 525.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 348.00  787.50  689.50 
开普敦 - 420.50  - 715.50 
理查德湾 - 359.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 343.00  381.00  - 609.50 
西雅图 381.50  472.50  - 805.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 320.50  365.50  - 642.00 
桑托斯 319.00  332.00  - 694.00 

来源:ship&bunker