X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.03.31

作者:   发布时间:2015-04-15    浏览量:751   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 277.50  - 522.50 
基隆 363.50  373.50  681.50  696.50 
上海 334.00  398.50  - 754.00 
台中 358.50  368.50  681.50  696.50 
高雄 363.50  373.50  681.50  696.50 
香港 334.00  346.00  542.50  550.00 
釜山 352.50  371.50  545.50  552.00 
东京 395.00  406.00  638.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 350.00  365.00  - 600.50 
巴生港 332.00  352.00  - 623.50 
马尼拉 605.50  625.50  - 791.50 
新加坡 315.50  328.00  523.50  526.50 
雅加达 - 625.00  - 868.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 390.00  450.00  - 680.00 
坎德拉 352.00  400.00  - 960.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 318.00  340.00  - 730.00 
苏伊士 362.00  527.00  - 862.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 297.50  324.00  - 520.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 338.00  787.50  663.00 
开普敦 - 411.00  - 667.00 
理查德湾 - 359.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 322.00  392.50  - 607.00 
西雅图 381.50  472.50  - 805.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 305.00  390.00  - 625.00 
桑托斯 313.50  335.00  - 689.50 

来源:ship&bunker