X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.01

作者:   发布时间:2015-04-15    浏览量:647   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 292.50  - 522.50 
基隆 358.50  368.50  671.50  686.50 
上海 343.00  405.50  - 743.00 
台中 358.50  368.50  671.50  686.50 
高雄 358.50  368.50  671.50  686.50 
香港 329.00  341.00  542.50  546.00 
釜山 342.50  364.50  543.50  549.00 
东京 395.00  406.00  633.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 350.00  365.00  - 600.50 
巴生港 332.00  352.00  - 623.50 
马尼拉 589.50  599.50  - 771.50 
新加坡 309.50  324.50  516.50  520.00 
雅加达 - 601.50  - 854.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 392.50  330.00  - 682.50 
坎德拉 346.50  393.00  - 905.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 318.00  340.00  - 730.00 
苏伊士 384.00  565.00  - 871.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 293.00  319.50  - 513.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 328.00  787.50  723.00 
开普敦 - 412.00  - 692.00 
理查德湾 - 340.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 319.00  391.50  - 604.00 
西雅图 383.50  475.50  - 810.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 305.00  410.00  - 615.00 
桑托斯 315.00  336.50  - 691.00 

来源:ship&bunker