X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.02

作者:   发布时间:2015-04-15    浏览量:621   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 292.50  - 522.50 
基隆 364.50  374.50  671.50  686.50 
上海 334.00  398.50  - 739.00 
台中 366.50  376.50  671.50  686.50 
高雄 366.50  376.50  671.50  686.50 
香港 331.50  343.00  542.50  549.00 
釜山 343.00  364.50  537.50  547.50 
东京 394.00  404.00  630.00  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 350.00  365.00  - 600.50 
巴生港 318.00  338.00  - 654.50 
马尼拉 589.50  599.50  - 771.50 
新加坡 314.50  327.50  521.50  527.50 
雅加达 - 595.00  - 852.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 386.50  365.00  - 694.00 
坎德拉 346.00  394.00  - 904.50 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 310.00  332.00  - 715.00 
苏伊士 378.00  586.00  - 869.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 290.00  315.50  - 507.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 332.00  787.50  693.00 
开普敦 - 413.00  - 673.00 
理查德湾 - 349.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 319.00  378.50  - 590.00 
西雅图 385.50  478.50  - 815.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 303.00  390.00  - 615.00 
桑托斯 313.00  334.50  - 701.00 

来源:ship&bunker