X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.07

作者:   发布时间:2015-04-15    浏览量:765   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 292.50  - 522.50 
基隆 369.50  379.50  671.50  686.50 
上海 338.00  390.00  - 729.00 
台中 371.50  381.50  671.50  686.50 
高雄 371.00  381.00  671.00  686.00 
香港 334.50  354.00  - 550.50 
釜山 350.00  394.00  537.50  568.50 
东京 406.50  417.00  630.00  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 350.00  365.00  - 600.50 
巴生港 314.00  334.00  - 643.50 
马尼拉 589.50  599.50  - 771.50 
新加坡 325.00  329.00  528.50  542.00 
雅加达 - 571.50  - 838.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 389.00  375.00  - 694.00 
坎德拉 364.00  374.00  - 944.50 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 322.00  338.50  - 739.00 
苏伊士 372.00  559.50  - 866.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 296.50  329.50  - 514.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 341.00  787.50  710.50 
开普敦 - 412.00  - 675.00 
理查德湾 - 345.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 338.00  387.50  - 579.50 
西雅图 385.50  478.50  - 815.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 317.00  360.50  - 629.50 
桑托斯 322.00  335.00  - 715.00 

来源:ship&bunker