X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.08

作者:   发布时间:2015-04-15    浏览量:852   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 287.50  - 517.50 
基隆 371.50  381.50  671.50  686.50 
上海 338.00  390.00  - 729.00 
台中 374.50  384.50  671.50  686.50 
高雄 374.50  384.50  671.50  686.50 
香港 333.50  345.00  - 549.50 
釜山 349.00  370.50  538.50  549.00 
东京 396.00  406.00  623.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 357.00  371.00  - 601.50 
巴生港 332.00  352.00  - 643.50 
马尼拉 589.50  599.50  - 771.50 
新加坡 325.50  337.50  527.50  535.50 
雅加达 - 595.00  - 852.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 392.50  375.00  - 690.00 
坎德拉 380.00  417.50  - 1025.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 322.00  340.00  - 740.00 
苏伊士 372.00  559.50  - 866.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 302.50  331.50  - 526.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 341.00  787.50  710.50 
开普敦 - 413.00  - 693.00 
理查德湾 - 345.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 322.00  390.50  - 602.50 
西雅图 385.50  478.50  - 815.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 315.00  390.00  - 620.00 
桑托斯 325.00  346.50  - 712.00 

来源:ship&bunker