X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.10

作者:   发布时间:2015-04-15    浏览量:833   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 302.50  - 532.50 
基隆 366.50  376.50  671.50  686.50 
上海 342.50  399.50  - 733.50 
台中 367.50  377.50  671.50  686.50 
高雄 371.00  381.00  671.00  686.00 
香港 337.50  348.00  - 547.50 
釜山 349.00  393.00  537.50  554.00 
东京 393.50  403.50  630.00  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 366.00  381.00  - 609.50 
巴生港 322.00  338.00  - 627.50 
马尼拉 589.50  599.50  - 771.50 
新加坡 317.00  339.00  525.00  532.00 
雅加达 - 576.50  - 840.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 402.50  385.00  - 687.00 
坎德拉 377.00  411.50  - 960.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 326.50  346.50  - 733.50 
苏伊士 375.00  529.00  - 879.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 297.00  327.50  - 519.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 337.00  787.50  675.00 
开普敦 - 412.00  - 680.50 
理查德湾 - 354.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 336.00  383.00  - 585.00 
西雅图 391.50  487.50  - 830.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 319.50  367.00  - 612.00 
桑托斯 319.50  332.50  - 723.00 

来源:ship&bunker