X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.14

作者:   发布时间:2015-05-13    浏览量:698   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 317.50  - 547.50 
基隆 371.50  381.50  681.50  696.50 
上海 351.50  409.50  - 739.50 
台中 376.50  386.50  681.50  696.50 
高雄 381.50  391.50  681.50  696.50 
香港 347.00  358.50  - 556.50 
釜山 358.50  378.00  542.50  551.50 
东京 405.00  415.00  629.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 366.00  381.00  - 609.50 
巴生港 342.00  360.00  - 643.50 
马尼拉 589.50  599.50  - 771.50 
新加坡 336.00  349.50  537.50  547.00 
雅加达 - 585.00  - 846.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 410.00  385.00  - 695.00 
坎德拉 370.00  392.00  - 950.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 335.00  350.00  - 745.00 
苏伊士 388.00  608.00  - 893.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 309.50  339.00  - 537.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 361.00  787.50  718.00 
开普敦 - 434.00  - 683.00 
理查德湾 - 370.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 325.50  389.50  - 600.50 
西雅图 393.50  490.50  - 833.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 320.00  390.00  - 620.00 
桑托斯 326.00  347.50  - 722.00

来源:ship&bunker