X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.15

作者:   发布时间:2015-05-13    浏览量:657   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 317.50  - 547.50 
基隆 379.50  389.50  681.50  696.50 
上海 352.50  409.50  - 736.00 
台中 379.50  389.50  681.50  696.50 
高雄 386.50  396.50  681.50  696.50 
香港 350.00  361.50  - 556.00 
釜山 362.00  382.00  546.50  554.50 
东京 406.00  416.00  625.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 366.00  381.00  - 609.50 
巴生港 337.00  347.00  - 635.00 
马尼拉 599.50  609.50  - 783.50 
新加坡 334.50  351.00  533.50  544.00 
雅加达 - 580.00  - 842.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 410.00  385.00  - 695.00 
坎德拉 375.00  392.00  - 950.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 335.00  350.00  - 738.00 
苏伊士 383.00  556.00  - 885.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 308.50  341.50  - 534.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 357.00  787.50  669.00 
开普敦 - 428.00  - 677.00 
理查德湾 - 370.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 325.00  391.00  - 621.50 
西雅图 393.50  490.50  - 833.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 319.00  390.00  - 610.00 
桑托斯 326.00  347.50  - 718.50 

来源:ship&bunker