X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.16

作者:   发布时间:2015-05-13    浏览量:603   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 317.50  - 547.50 
基隆 384.50  394.50  691.50  706.50 
上海 357.50  412.00  - 737.00 
台中 384.50  394.50  691.50  706.50 
高雄 391.50  401.50  691.50  706.50 
香港 352.00  362.50  - 559.50 
釜山 365.50  385.50  555.50  560.50 
东京 404.00  414.00  622.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 366.00  381.00  - 609.50 
巴生港 345.00  358.00  - 644.50 
马尼拉 599.50  609.50  - 783.50 
新加坡 343.00  357.00  541.00  556.00 
雅加达 - 581.00  - 844.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 395.00  405.00  - 685.00 
坎德拉 395.00  440.00  - 860.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 650.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 334.00  350.00  - 738.00 
苏伊士 388.00  536.00  - 887.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 312.50  342.50  - 544.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 355.00  787.50  718.00 
开普敦 - 428.00  - 679.00 
理查德湾 - 365.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 327.00  390.00  - 610.00 
西雅图 395.50  493.50  - 838.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 319.00  390.00  - 618.00 
桑托斯 333.50  354.50  - 722.50 

来源:ship&bunker