X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.17

作者:   发布时间:2015-05-13    浏览量:692   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 327.50  - 547.50 
基隆 389.50  406.50  696.50  711.50 
上海 367.00  412.00  - 737.00 
台中 389.50  406.50  696.50  711.50 
高雄 396.50  406.50  696.50  711.50 
香港 357.00  368.50  - 569.00 
釜山 373.50  394.00  562.50  571.50 
东京 407.00  417.00  622.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 366.00  381.00  - 609.50 
巴生港 345.00  358.00  - 644.50 
马尼拉 599.50  609.50  - 783.50 
新加坡 349.00  362.50  548.50  564.00 
雅加达 - 581.00  - 844.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 395.00  405.00  - 685.00 
坎德拉 395.00  440.00  - 860.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 660.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 343.00  363.00  - 756.00 
苏伊士 365.00  549.00  - 855.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 320.50  345.50  - 550.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 364.00  787.50  687.00 
开普敦 - 438.00  - 688.00 
理查德湾 - 365.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 341.00  393.50  - 621.00 
西雅图 397.50  497.50  - 829.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 331.00  390.00  - 630.00 
桑托斯 341.00  362.50  - 730.00 

来源:ship&bunker