X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.20

作者:   发布时间:2015-05-13    浏览量:621   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 327.50  - 547.50 
基隆 393.50  403.50  696.50  711.50 
上海 362.50  411.50  - 736.00 
台中 393.50  403.50  696.50  711.50 
高雄 400.50  410.50  696.50  711.50 
香港 361.50  375.50  - 571.00 
釜山 373.50  395.50  567.50  578.50 
东京 410.00  420.00  624.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 366.00  381.00  - 626.50 
巴生港 350.00  362.00  - 633.50 
马尼拉 599.50  609.50  - 783.50 
新加坡 347.50  360.00  555.50  566.50 
雅加达 - 580.00  - 844.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 390.00  395.00  - 680.00 
坎德拉 395.00  440.00  - 860.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 660.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 342.00  363.00  - 735.00 
苏伊士 368.00  533.00  - 873.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 325.00  352.50  - 546.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 633.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 368.00  787.50  718.00 
开普敦 - 451.00  - 684.00 
理查德湾 - 365.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 347.00  400.00  - 629.50 
西雅图 397.50  497.50  - 829.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 335.00  390.00  - 635.00 
桑托斯 347.50  368.50  - 731.50

来源:ship&bunker