X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.22

作者:   发布时间:2015-05-13    浏览量:759   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 327.50  - 547.50 
基隆 388.50  398.50  696.50  711.50 
上海 375.00  422.00  - 741.00 
台中 388.50  398.50  696.50  711.50 
高雄 395.50  405.50  696.50  711.50 
香港 356.50  369.00  - 566.00 
釜山 373.50  395.50  564.50  576.50 
东京 409.00  419.00  620.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 389.00  409.00  - 639.50 
巴生港 352.00  372.00  - 613.50 
马尼拉 599.50  609.50  - 783.50 
新加坡 346.00  363.00  553.50  565.50 
雅加达 - 580.00  - 844.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 410.00  400.00  - 680.00 
坎德拉 395.00  430.00  - 860.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 660.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 344.00  364.00  - 733.00 
苏伊士 372.00  526.00  - 865.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 326.00  353.00  - 546.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 374.00  787.50  710.00 
开普敦 - 450.00  - 632.00 
理查德湾 - 381.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 353.50  403.50  - 633.00 
西雅图 406.50  506.50  - 845.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 340.00  390.00  - 625.00 
桑托斯 347.50  368.50  - 731.50

来源:ship&bunker