X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.23

作者:   发布时间:2015-05-13    浏览量:676   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 327.50  - 547.50 
基隆 390.50  400.50  696.50  711.50 
上海 374.00  424.00  - 743.00 
台中 390.50  400.50  696.50  711.50 
高雄 395.50  405.50  696.50  711.50 
香港 364.50  378.00  - 569.50 
釜山 372.00  417.00  564.50  585.00 
东京 407.00  417.00  620.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 389.00  409.00  - 639.50 
巴生港 348.00  368.00  - 602.50 
马尼拉 599.50  609.50  - 783.50 
新加坡 342.50  362.50  562.00  568.50 
雅加达 - 578.00  - 842.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 402.50  402.50  - 674.50 
坎德拉 382.00  431.50  - 820.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 660.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 351.00  366.50  - 736.50 
苏伊士 374.50  534.00  - 873.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 321.00  355.00  - 548.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 375.50  787.50  693.50 
开普敦 - 451.00  - 636.50 
理查德湾 - 391.00  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 364.50  400.50  - 620.00 
西雅图 408.50  509.50  - 850.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 347.00  373.00  - 636.50 
桑托斯 346.50  359.50  - 731.00

来源:ship&bunker