X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.24

作者:   发布时间:2015-05-13    浏览量:874   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 302.50  - 572.50 
基隆 395.50  405.50  696.50  711.50 
上海 371.00  419.50  - 736.00 
台中 395.50  405.50  696.50  711.50 
高雄 400.00  410.00  696.00  711.00 
香港 365.50  379.00  - 574.00 
釜山 378.00  423.50  561.50  581.50 
东京 407.00  417.50  620.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 384.00  401.00  - 628.50 
巴生港 356.00  363.00  - 592.50 
马尼拉 599.50  609.50  - 783.50 
新加坡 352.50  372.50  574.50  582.00 
雅加达 - 578.00  - 842.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 409.00  400.00  - 676.00 
坎德拉 397.00  451.50  - 800.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 670.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 366.50  382.00  - 734.50 
苏伊士 380.50  546.00  - 895.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 328.00  366.50  - 558.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 380.50  787.50  723.00 
开普敦 - 443.50  - 653.50 
理查德湾 - 379.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 372.00  405.00  - 621.00 
西雅图 410.50  511.50  - 855.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 355.50  375.00  - 636.50 
桑托斯 359.50  381.00  - 740.00

来源:ship&bunker