X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.28

作者:   发布时间:2015-05-13    浏览量:673   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 337.50  - 572.50 
基隆 398.50  408.50  696.50  711.50 
上海 380.00  427.50  - 731.00 
台中 398.50  408.50  696.50  711.50 
高雄 398.50  408.50  696.50  711.50 
香港 373.50  382.00  - 583.50 
釜山 386.00  407.50  576.50  586.00 
东京 405.00  415.00  619.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 384.00  401.00  - 628.50 
巴生港 367.00  387.00  - 638.50 
马尼拉 599.50  609.50  - 783.50 
新加坡 354.00  370.00  571.00  577.00 
雅加达 - 580.00  - 844.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 407.50  407.50  - 690.00 
坎德拉 401.00  432.50  - 895.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 670.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 360.00  382.00  - 733.00 
苏伊士 379.00  547.00  - 892.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 336.50  365.50  - 584.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 413.00  787.50  720.00 
开普敦 - 454.00  - 660.00 
理查德湾 - 411.50  - 1008.00
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 360.00  403.00  - 645.50 
西雅图 415.50  517.50  - 865.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 346.00  390.00  - 638.00 
桑托斯 357.50  379.00  - 752.00

来源:ship&bunker