X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.04.29

作者:   发布时间:2015-05-13    浏览量:892   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 307.50  - 572.50 
基隆 395.50  407.50  696.50  711.50 
上海 381.50  429.00  - 721.00 
台中 395.50  407.50  696.50  711.50 
高雄 395.50  407.50  696.50  711.50 
香港 371.50  380.50  - 582.50 
釜山 382.50  402.50  573.50  584.00 
东京 404.00  414.00  620.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 384.00  401.00  - 628.50 
巴生港 360.00  377.00  - 623.50 
马尼拉 599.50  609.50  - 783.50 
新加坡 349.00  366.50  563.50  569.00 
雅加达 - 580.00  - 843.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 412.50  422.50  - 692.50 
坎德拉 396.00  432.50  - 895.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 670.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 353.00  380.00  - 730.00 
苏伊士 373.00  559.00  - 903.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 334.50  365.50  - 579.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 413.00  787.50  733.00 
开普敦 - 456.00  - 673.00 
理查德湾 - 420.50  - 740.00 
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 362.50  403.50  - 644.00 
西雅图 417.50  520.50  - 870.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 350.00  390.00  - 628.00 
桑托斯 357.00  378.50  - 763.00

来源:ship&bunker