X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.05.01

作者:   发布时间:2015-05-13    浏览量:897   字体大小:  A+   A- 

 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 307.50  - 572.50 
基隆 398.50  408.50  696.50  711.50 
上海 380.50  428.00  - 739.50 
台中 398.50  408.50  696.50  711.50 
高雄 398.00  408.00  696.00  711.00 
香港 375.00  385.50  - 586.00 
釜山 399.00  435.00  577.50  605.00 
东京 414.50  425.00  620.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 384.00  401.00  - 628.50 
巴生港 356.00  373.00  - 612.50 
马尼拉 599.50  609.50  - 783.50 
新加坡 358.00  379.00  578.00  586.00 
雅加达 - 578.00  - 841.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 424.50  432.50  - 685.00 
坎德拉 403.00  446.50  - 830.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 410.50  - 685.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 374.00  391.50  - 736.00 
苏伊士 381.50  554.00  - 895.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 339.00  371.50  - 579.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 643.00  733.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 411.50  787.50  729.00 
开普敦 - 447.50  - 670.00 
理查德湾 - 431.00  - 740.00 
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 381.50  409.00  - 632.50 
西雅图 421.50  526.50  - 880.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 359.00  401.50  - 636.50 
桑托斯 364.50  388.50  - 745.00

来源:ship&bunker