X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.10.16

作者:   发布时间:2015-10-20    浏览量:1346   字体大小:  A+   A- 

2015年10月16日 全球燃油价格  
东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 211.50  - 460.00 
基隆 276.50  280.50  561.50  576.50 
上海 257.00  329.00  - 568.50 
台中 276.50  280.50  561.50  576.50 
高雄 268.50  272.50  561.50  576.50 
香港 248.00  256.50  - 459.00 
釜山 271.50  292.00  444.50  471.00 
东京 278.50  289.50  431.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 274.50  288.00  - 552.00 
巴生港 265.00  280.50  - 510.50 
马尼拉 441.50  448.00  - 675.50 
新加坡 237.00  251.00  434.50  444.50 
雅加达 - 388.50  - 601.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 257.00  281.00  - 562.00 
坎德拉 248.00  261.50  - 889.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 396.00  - 590.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 250.00  268.50  - 615.50 
苏伊士 291.00  454.50  - 754.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 229.50  272.00  - 432.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 284.00  331.50  - 711.50 
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 257.00  - 607.00 
开普敦 - 282.00  - 509.00 
理查德湾 - 264.00  - 740.00 
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 250.00  296.00  - 465.50 
西雅图 261.00  300.50  - 606.50 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 240.50  292.50  - 527.50 
桑托斯 241.50  263.50  - 723.50 

来源:ship&bunker