X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2016.01.04

作者:   发布时间:2016-01-26    浏览量:777   字体大小:  A+   A- 

 

2016年1月4日 全球燃油价格  
东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 173.50  - 404.50 
基隆 214.50  218.50  446.50  461.50 
上海 198.50  256.00  - 512.50 
台中 214.50  218.50  446.50  461.50 
高雄 210.50  214.50  446.50  461.50 
香港 201.00  207.00  - 365.00 
釜山 204.50  219.00  368.50  386.00 
东京 205.00  216.00  336.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 209.00  217.00  - 402.00 
巴生港 247.50  283.50  - 385.50 
马尼拉 308.00  355.00  - 605.50 
新加坡 186.50  195.50  328.00  342.00 
雅加达 - 362.00  - 576.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 236.00  244.50  - 511.00 
坎德拉 191.50  280.00  - 780.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 350.00  - 525.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 169.50  206.50  - 548.50 
苏伊士 201.50  295.00  - 677.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 142.00  174.50  - 309.00 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 237.50  211.00  - 678.50 
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 197.00  - 495.00 
开普敦 - 238.00  - 403.50 
理查德湾 - 222.50  - -
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 172.50  221.50  - 346.50 
西雅图 202.00  271.00  - 489.50 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 156.00  199.50  - 429.00 
桑托斯 161.00  183.00  - 604.50 

来源:ship&bunker