X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2016.01.05

作者:   发布时间:2016-01-26    浏览量:704   字体大小:  A+   A- 

 

2016年1月5日 全球燃油价格  
东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 173.50  - 404.50 
基隆 214.50  218.50  446.50  461.50 
上海 200.00  247.50  - 520.00 
台中 214.50  218.50  446.50  461.50 
高雄 210.50  214.50  446.50  461.50 
香港 200.50  207.00  - 354.00 
釜山 198.50  216.00  333.50  352.50 
东京 203.50  215.50  300.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 204.00  214.00  - 398.50 
巴生港 200.00  220.00  - 385.50 
马尼拉 310.00  322.00  - 605.50 
新加坡 183.50  190.50  323.50  333.50 
雅加达 - 362.00  - 576.50 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 225.00  235.00  - 505.00 
坎德拉 195.00  280.00  - 750.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 340.00  - 480.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 164.00  204.50  - 529.00 
苏伊士 191.50  254.50  - 658.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 141.50  166.00  - 306.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 243.50  211.00  - 677.50 
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 196.50  - 487.50 
开普敦 - 240.00  - 398.50 
理查德湾 - 230.00  - -
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 174.50  229.50  - 348.50 
西雅图 201.00  250.50  - 470.50 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 154.50  200.00  - 416.50 
桑托斯 157.50  180.00  - 591.50 

来源:ship&bunker