X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2016.02.01

作者:   发布时间:2016-02-03    浏览量:973   字体大小:  A+   A- 

2016年2月1日 全球燃油价格  
东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 125.50  - 341.00 
基隆 219.50  223.50  406.50  421.50 
上海 194.00  258.00  - 489.50 
台中 219.50  223.50  406.50  421.50 
高雄 215.50  219.50  406.50  421.50 
香港 186.50  193.00  - 307.00 
釜山 202.50  216.50  305.50  332.00 
东京 201.00  210.00  300.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 184.00  192.50  - 350.00 
巴生港 210.50  217.50  - 343.50 
马尼拉 270.00  300.00  - 480.00 
新加坡 176.50  183.50  287.50  296.00 
雅加达 - 311.50  - 560.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 225.00  235.00  - 505.00 
坎德拉 186.50  280.00  - 780.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 316.50  - 410.50 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 172.50  199.50  - 467.00 
苏伊士 219.00  257.00  - 679.50 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 152.00  156.50  - 283.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 204.00  267.00  - 678.50 
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 179.50  - 434.50 
开普敦 - 217.50  - 368.50 
理查德湾 - 215.50  - -
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 167.00  213.00  - 330.50 
西雅图 196.50  249.00  - 435.50 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 159.00  202.50  - 379.00 
桑托斯 172.50  193.50  - 567.00 

来源:ship&bunker